Om KEPA

Om föreningen KEPA

KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden (därav namnet KEPA).

Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade, från tillverkare till återförsäljare. 

Produktområdena som företagen företräder är brett, företagen kan erbjuda sina kunder i vitt skilda branscher precis vad de behöver. 

Föreningens sektioner

 Medlemmar är indelade i tre sektioner där specifika frågor kan drivas. De tre sektionerna är:
  • Återförsäljare
  • Kontorsvaruleverantörer
  • Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer
Föreningen ordnar årligen ett årsmöte och vid behov sektionsmöten. Historiskt har KEPA vart annat år anordnat KEPA-dagen, en branschdag som samlar hela branschen. 

Varför ska man vara medlem?

  • Nätverk för en hel bransch där alla led finns representerade.
  • Part gentemot myndigheter vid behov, en hel bransch har större chans att få gehör än ett enskilt företag.
  • Medlemsmöten och sektionsmöten där frågor för branschen kan behandlas.