Leveransvillkor samt Upphandling

Leveransvillkor

De leveransvillkor som tagits fram av KEPA härrör från tiden då föreningen hade en finpapperssektion. Denna sektion finns inte längre i föreningen, men leveransvillkoren lever kvar.

För att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklade den tidigare finpapperssektionen inom KEPA även en branschstandard för utbyte av prisinformation. EDI KEPA

Standarden riktar sig till användare av grafiskt insatsmaterial för import till grafiska kalkylprogram och är tänkt som en gemensam standard inom Sverige. Konkret innebär standarden att man alltid vet i vilken ordning de olika uppgifterna om företagets varor, varugrupper, priser osv ska skickas och med hur många tecken.

Standarden för utbyte av prisinformation finns att tillgå HÄR


Allmänna Leveransbestämmelser för vid försäljning av Papper och andra produkter (2011) Hämta hem dessa nedan:

Upphandling / Etik- och upphandlingsnämnd

För många av KEPAs medlemmar är upphandling en viktig fråga. KEPA är ofta en part gentemot upphandlande myndigheter i frågor relaterade till upphandling i branschen. 

Föreningen har tidigare bedrivit den så kallade Etik- och upphandlingsnämnden som bland annat tog fram generella riktlinjer i syfte att bidra till en god upphandlingsmiljö i branschen.  Upphandlingsnämnden behandlade principiella frågeställningar om upphandling och affärsmässighet inom branschen. Nämnden är inte aktiv idag.

Hämta riktlinjerna här: