KEPA-dagen

Tanken med KEPA-dagen är att skapa en återkommande mötesplats för branschen då tillfälle ges att dels ta del av intressanta föredrag och dels möta kollegor under trevliga former.

KEPA vill i samband med KEPA-dagen uppmärksamma ett företag inom branschen som vågat tänka nytt och agerat annorlunda på marknaden. Detta belönas genom att ett företag tilldelas det så kallade KEPA-priset.

På grunda av Corona-pandemin kunde inte KEPA-dagen genomföras 2020 som planerat. 

KEPA-dagen 2018

KEPA-dagen i oktober 2018 var förlagd till Operaterassen i centrala Stockholm.

På talarlistan fanns Claes Elfsberg som talade om det osäkra politiska läget som rådde vid tiden för konferensen.

Åsa Domeij berättade om Axfoods hållbarhetsarbete.
Jonas Arnberg från HUI talade om vad Amazons intåg på den svenska marknaden skulle kunna innebära för Sverige. Slutligen fick deltagarna möta Fredrik Hillelson, grundare av Novare som berättade hur arbetsgivare ska attrahera ny arbetskraft och inte minst, få dem att stanna. Dagen avslutades med att årets KEPA-pris delades ut till Pen Store varefter en middag intogs.