KEPA
Branschorganisationen för Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden

Swedish Trade Association for Paper, Packaging and Office Supplies

KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden (därav namnet KEPA). Föreningen bildades 2005 genom en sammanslagning av Svenska Pappersgrossistförbundet (SP) och Konpapp (Kontors- och Pappersvaruleverantörernas förening). Dessa två föreningar har en lång historia, SP bildades redan 1928.

Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade, från tillverkare till återförsäljare. Medlemsföretagen erbjuds marknadsstatistik, seminarier i aktuella branschfrågor, myndighetskontakter, rådgivning mm. KEPA ordnar årligen ett årsmöte, höstmöte och vid behov sektionsmöten. 

Vart annat år arrangeras KEPA-dagen, en branschdag som samlar hela branschen. 

Medlemsföretagen är indelade i tre sektioner där specifika frågor kan drivas.
De tre sektionerna är:

  • Kontorsvaruleverantörer
  • Återförsäljare
  • Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer