KEPA
Branschorganisationen för Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden

Swedish Trade Association for Paper, Packaging and Office Supplies

KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden (därav namnet KEPA).

Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade, från tillverkare till återförsäljare. Medlemsföretagen erbjuds marknadsstatistik, seminarier i aktuella branschfrågor, myndighetskontakter, rådgivning mm. KEPA ordnar årligen ett årsmöte, höstmöte och vid behov sektionsmöten. 

Vart annat år arrangeras KEPA-dagen, en branschdag som samlar hela branschen.


KEPA erbjuder medlemmar att delta i statistikverksamhet och ordnar seminarier och kurser i olika ämnen, till exempel offentlig upphandling, praktisk juridik vilket sker genom ett helägt serviceaktiebolag.

Medlemsföretagen är indelade i tre sektioner där specifika frågor kan drivas.
De tre sektionerna är:

  • Kontorsvaruleverantörer
  • Återförsäljare
  • Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer