Om KEPA

Om föreningen KEPA

KEPA är en branschorganisation vars medlemmar är verksamma inom områdena Kontor, Emballage, Papper och Angränsande produktområden (därav namnet KEPA).

Styrkan i organisationen KEPA är att alla led finns representerade, från tillverkare till återförsäljare. Medlemsföretagen erbjuds marknadsstatistik, seminarier i aktuella branschfrågor, myndighetskontakter, rådgivning mm.

Produktområdena som företagen företräder är brett, företagen kan erbjuda sina kunder i vitt skilda branscher precis vad de behöver. 

Föreningens sektioner

 Medlemmar är indelade i tre sektioner där specifika frågor kan drivas. De tre sektionerna är:
 • Återförsäljare
 • Kontorsvaruleverantörer
 • Emballage- och förbrukningsvaruleverantörer
Föreningen ordnar årligen ett årsmöte och vid behov sektionsmöten. Vart annat år anordnas KEPA-dagen, en branschdag som samlar hela branschen. Föreningen erbjuder medlemmar att delta i statistikverksamhet och ordnar seminarier och kurser i olika ämnen, till exempel offentlig upphandling, praktisk juridik mm.

Statistik bedrivs för förbrukningsvaruleverantörer samt för kontorsvaruleverantörer.

Varför ska man vara medlem?

 • Nätverk för en hel bransch där alla led finns representerade.
 • Möjlighet att delta i försäljningsstatistik för alla sektioner,
 • Tillgång till bokslutsanalys för hela branschen,
 • Branschdag vart annat år. 
 • Tillgång till medlemsförmåner och avtal tecknade för medlemmar (ex hotel/drivmedel). 
 • Part gentemot myndigheter vid behov, en hel bransch har större chans att få gehör än ett enskilt företag.
 • Juridisk expertis tillgänglig för konsultation.
 • Medlemsmöten och sektionsmöten där frågor för branschen kan behandlas.