Kontakt

KEPA har sin hemvist på Branschkansliet som ligger i centrala Stockholm, på Fleminggatan (Kungsholmen) i Näringspunktens lokaler där ett stort antal branschföreningar har kansli. Här finns personal tillgänglig med olika kompetenser, bland annat juridik/ekonomi. På kansliet finns även möteslokaler att tillgå för anslutna branschföreningar.

KEPAs styrelse
På årsmötet 2022 valdes nedanstående personer att ingå i KEPAs styrelse:
Nicklas Bengtsson, DUNI
Claus Fleischanderl, Despec
Tomas Lennberg, ACCO
Fredrik Onsér, Office Depot
Janne Müntzing, Essity
Jan-Olof Vegholm, Pilot Nordic

På kansliet arbetar Monica Eriksson som branschansvarig för KEPA och Tobias Gullberg är ansvarig för föreningens statistik. 

Kontakta gärna kansliet genom att använda nedanstående formulär.